سرند ویبره

product-12-600x600


سرند ویبره

ازاین دستگاه جهت جدا کردن ذرات درشت
ازپودرو یا دانه بندی مختلف محصول استفاده میشود .