صفحه نخست / محصولات / خط مرکبات / دستگاههای دریافت آبمیوه مرکبات(رسپینگ)

دستگاههای دریافت آبمیوه مرکبات(رسپینگ)

product-6-600x600


– رسپینگ (خش زن پوست پرتغال ) :

برای ازبین بردن پوست نارنجی پرتغال بکارمیرود
درظرفیتهای مختلف قابل طراحی وساخت است.