صفحه نخست / محصولات / خط رب گوجه فرنگی / الواتورگوجه فرنگی

الواتورگوجه فرنگی

الواتورگوجه فرنگی
جهت انتقال گوجه ها به حوضچه شستشوی دوم
مورد استفاده قرار میگیرد.
در اندازه های مختلف طراحی و ساخته میشود.