دستگاه آبلیمو گیرفروشگاهی

دستگاه آبلیمو گیرفروشگاهی

تمام استیل با ظرفیت حدود 500 کیلو درساعت تک فاز