دستگاه آبغوره گیر فروشگاهی

دستگاه آبغوره گیر فروشگاهی

دستگاه آبغوره گیر تمام استیل با ظرفیت 500تا یک تن در ساعت